• Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak 

      Westskog, Hege; Selvig, Eivind; Aall, Carlo; Amundsen, Helene; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:03, Research report, 2018-04-25)
      I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge ...