• Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland 

   Aamaas, Borgar; Berg, Alexander O. (CICERO Report;2019:19, Report, 2019-11)
   Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter ...
  • Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble 

   Stjern, Camilla Weum; Muri, Helene; Ahlm, Lars; Boucher, Olivier; Cole, Jason N.S.; Ji, Duoying; Jones, Andy; Haywood, Jim M.; Kravitz, Ben; Lenton, Andrew; Moore, John C.; Niemeier, Ulrike; Phipps, Steven J.; Schmidt, Hauke; Watanabe, Shingo; Kristjansson, Jon Egill (Peer reviewed; Journal article, 2018)