• Visjoner av lavkarbon Norge 

      Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Report;2016:09, Research report, 2016)
      Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...