• Klimavalg 2017 

      Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
      Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...