• Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet 

      Christensen, Lina (CICERO Report;2017:04, Report, 2017)
      Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge ...