• Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

      Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
      Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...