• Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke 

      Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:17, Report, 2019-12)
      Akershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi ...