• Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter 

      Julsrud, Tom Erik (CICERO Policy Note;2021:01, Working paper, 2020)
      Denne studien er del av prosjektet UPSCALE, der formålet er å undersøke mulighetene for å øke omfanget av bærekraftig utlån og deling med utgangspunkt i lokale biblioteker. For å få vite mer om bruk av eksisterende dele- ...