• Lokale datakilder - Endelig notat 

      Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2020:09, Report, 2020-11)
      Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i ...