• Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse 

      Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:07, Report, 2019-05)
      : Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene ...