• Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 

      Arnslett, Astrid; Bjørnæs, Christian; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2018:09, Research report, 2018-08-14)
      Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken ...