• ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

   Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
   ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
  • Sharing among neighbours in a Norwegian suburb 

   Westskog, Hege; Aase, Tor Halfdan; Standal, Karina; Tellefsen, Sølvi (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Sharing goods and services has been promoted as fostering more sustainable consumption. In this paper, we explore sharing in a middle-class neighbourhood in a Norwegian city. We ask what influences and frames neighbours’ ...