• UNCED-prosessen og Nordens rolle 

      Hernes, Helga (CICERO Working Paper;1994:15, Working paper, 1994)
      Denne artikkelen tar opp dilemmaet mellom nasjonal suverenitet og behovet for internasjonalt forpliktende samarbeid innenfor miljø- og ressursforvaltning. UNCED-prosessen har vært preget av denne spenningen spesielt i ...