• Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

   Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
   Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
  • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

   Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
   Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
  • CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market 

   Alfsen, Knut H.; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Dejonckheere, Sophie; Lund, Harald Francke; Schiessl, Bernhard; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2018:11, Research report, 2018-09-07)
   Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed ...
  • Climate change policy inventory and analysis for Tanzania 

   Daly, Meaghan E.; Yanda, Pius Z.; West, Jennifer Joy (CICERO Report;2015:05, Research report, 2015)
   This report is an output of the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa. The goal of the report is to: 1) assess the extent to which climate change concerns have been integrated or mainstreamed ...
  • Climate science for the financial sector: Managing climate risk in Norway and Sweden 

   Torvanger, Asbjørn; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Marginean, Iulia (CICERO Report;2019:15, Report, 2019-10)
   The financial sector must prepare for a higher risk level associated with climate change impacts affecting real estate and infrastructure, as well as climate policies that will impact risk and returns from investments in ...
  • Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 

   Arnslett, Astrid; Bjørnæs, Christian; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2018:09, Research report, 2018-08-14)
   Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken ...
  • Estimating mobilized private climate finance for developing countries - A Norwegian pilot study 

   Torvanger, Asbjørn; Narbel, Patrick; Lund, Harald Francke (CICERO Report;2015:04, Research report, 2015)
   The point of departure for this study is the available data in Norway on climate finance for developing countries. The bottleneck in tracking mobilized private climate finance is availability and quality of data. The main ...
  • Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa 

   West, Jennifer Joy; Daly, Meaghan; Yanda, Pius (CICERO Report;2018:07, Research report, 2018-06-07)
   This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global ...
  • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
   Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
  • Flood Risk for Investors. Are you prepared? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Reports;2018:05, Research report, 2018-05-04)
   The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case ...
  • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

   Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
   Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
  • Future narratives for two locations in the Barents region 

   Oort, Bob van; Bjørkan, Maiken; Klyuchnikova, Elena M (CICERO Report;2015:06, Research report, 2015)
   What does the future look like from the perspective of municipalities in various locations in the Barents region? What climatic, social and environmental challenges might there be, and how might local people respond? This ...
  • Geopolitiske virkninger av lavutslippssamfunnet 

   Aamodt, Solveig; Aakre, Stine; Gullberg, Anne Therese; Bang, Guri; Aaheim, H. Asbjørn; Glomsrød, Solveig; Westskog, Hege; Underdal, Arild (CICERO Report;2015:03, Research report, 2015)
   I denne rapporten presenteres hovedfunn fra ny forskning som belyser geopolitiske virkninger av overgangen til lavutslippssamfunnet og hvilke konsekvenser denne utviklingen har for Norge. Det vektlegges at en ny global ...
  • GRACE model and applications 

   Aaheim, H. Asbjørn; Orlov, Anton; Wei, Taoyuan; Glomsrød, Solveig (CICERO Reports;2018:01, Research report, 2018-01-29)
   This report is a documentation of the GRACE model. GRACE is a computable general equilibrium model aimed at supporting studies of the global consequences of human activities that affect the drivers of climate change. The ...
  • Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

   Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
   Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...
  • Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2020:05, Report, 2020-11)
   For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet ...
  • Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer? 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2019:09, Report, 2019-06)
   Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med ...
  • Instruments to incentivize private climate finance for developing countries 

   Torvanger, Asbjørn; Narbel, Patrick; Pillay, Kamleshan; Clapp, Christa (CICERO Report;2016:08, Research report, 2016)
   Multiple financial instruments are available to de-risk or reduce costs related to climate mitigation measures and projects in developing countries. The financial instruments can be divided into the categories: revenue ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...
  • Klimavalg 2017 

   Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
   Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...