• A description of the Dynamic analysis of Economics of Environmental Policy (DEEP) model 

   Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2004:01, Research report, 2004)
   The DEEP model is a multi-sectoral, multi-regional, multi-gas dynamic computable general equilibrium model. It was developed for analysing the economics of climate change policy, and to generate emission scenarios for input ...
  • Klimapolitiske virkemidler overfor petroleumsindustrien: En analyse av alternativer 

   Eskeland, Gunnar S.; Kasa, Sjur; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2005:09, Research report, 2005)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Oljeindustriens Landsforbund, og diskuterer den klimapolitiske behandlingen av oljeindustrien fra 2008, under Kyotoprotokollen. Med tanke på oppfyllelse av Norges forpliktelser ...
  • Klimavalg 2017 

   Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
   Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
  • Near- and long-term global warming of current emissions 

   Lund, Marianne Tronstad; Stjern, Camilla Weum; Samset, Bjørn Hallvard; Aamaas, Borgar; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:15, Research report, 2018-11-05)
   Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute. ...
  • Prerequisites for Geological Carbon Storage as a Climate Policy Option 

   Torvanger, Asbjørn; Kallbekken, Steffen; Rypdal, Kristin (CICERO Report;2004:04, Research report, 2004)
   Carbon storage is increasingly being considered as an important climate change mitigation option. This paper explores provisions for including geological carbon storage in climate policy. The storage capacity of Norway’s ...
  • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

   Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
   ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
  • The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions 

   Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Myhre, Gunnar; Samset, Bjørn Hallvard; Stjern, Camilla Weum; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:08, Research report, 2018-06-20)
   In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. ...