• Assessing metrics of climate change: Current methods and future possibilities 

   Fuglestvedt, Jan S.; Berntsen, Terje; Godal, Odd; Sausen, Robert; Shine, Keith P.; Skodvin, Tora (CICERO Report;2001:04, Research report, 2001)
   With the principle of comprehensiveness embedded in the UN Framework Convention on Climate Change (Art. 3), a multi-gas abatement strategy with emphasis also on non-CO2 greenhouse gases as targets for reduction and control ...
  • Klimagasskvoter på sokkelen 

   Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2002:01, Research report, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
  • Utslipp til luft fra oljeindustrien: Tiltak, kostnader og virkemidler 

   Dragsund, Egil; Aunan, Kristin; Godal, Odd; Haugom, Gerd Petra; Holtsmark, Bjart (CICERO Report;1999:02, Research report, 1999)
   Denne rapporten beskriver utviklingen i forurensende utslipp til luft fra oljeindustrien i Norge sammenlignet bidraget fra andre sektorer. Viktige tiltak som har bidratt til en reduksjon i utslippene per produsert enhet ...