• CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market 

   Alfsen, Knut H.; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Dejonckheere, Sophie; Lund, Harald Francke; Schiessl, Bernhard; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2018:11, Research report, 2018-09-07)
   Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed ...
  • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
   Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
  • Flood Risk for Investors. Are you prepared? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Reports;2018:05, Research report, 2018-05-04)
   The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case ...
  • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

   Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
   Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...
  • Sustainable Edge: Exploring green shading for equities 

   Alnes, Kristina; Schiessl, Bernhard; Lund, Harald Francke; Berg, Alexander O.; Dahl, Miriam Stackpole; Clapp, Christa (CICERO Report;2019:01, Report, 2019-01-29)
   Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value ...