Now showing items 41-50 of 50

  • Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft 

   Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (CICERO Report;2020:04, Report, 2020-06)
   ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når ...
  • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

   Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
   ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
  • Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer 

   Westskog, Hege; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Sæle, Hanne; Winther, Tanja (CICERO Report;2018:04, Report, 2018-04-30)
   Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer ...
  • Sustainable Edge: Exploring green shading for companies 

   Alnes, Kristina; Schiessl, Bernhard; Lund, Harald Francke; Berg, Alexander O.; Dahl, Miriam Stackpole; Clapp, Christa (CICERO Report;2019:01, Report, 2019-01-29)
   Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value ...
  • The Role of Carbon Capture and Storage in the Mitigation of Climate Change 

   Peters, Glen; Sognnæs, Ida (CICERO Report;2019:21, Report, 2019-12)
   Scenario analysis clearly indicates that CCS is a critical technology in Paris consistent ‘well below 2°C’ scenarios. While the optimal deployment of CCS will be debated, the literature is clear that CCS is needed at a ...
  • The state of tracking financial flows under the Paris Agreement - A primer for policy makers in India 

   Torvanger, Asbjørn; Dejonckheere, Sophie; Singh, Tamiksha; Pruthi, Aanchal (CICERO Report;2019:12, Report, 2019-09)
   The 21st Conference of Parties to the UNFCCC in 2015 saw international consensus on climate action through the adoption of the Paris Agreement. Article 9 focuses on mobilization and disclosure of climate finance. Drafting ...
  • Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune 

   Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2022:02, Report, 2022-02)
   CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd ein utrekningsmodell og eit sett med framskrivingar for klimagassutslepp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingane omfattar ein ...
  • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
   Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...
  • What relevant information do the integrated assessment models and scenarios from the 1.5 °C special report provide for Norway? 

   Aamaas, Borgar; Peters, Glen; Wei, Taoyuan; Korsbakken, Jan Ivar (CICERO Report;2019:18, Report, 2019-12)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) has requested a report to “get more detailed and nationally policy relevant information about the IAM-scenarios assessed in the Intergovernmental Panel on Climate Change ...
  • Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018 

   Flisnes, Morten Kaldhussæter (CICERO Report;2019:11, Report, 2019-08)
   Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris ...