• Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver 

   Westskog, Hege; Aasen, Marianne (CICERO Policy Note;2017:02, Research report, 2017)
   Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av ...
  • EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Notes;2018:01, Research report, 2018-04-23)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha ...
  • Green Bonds and Environmental Integrity: Insights from CICERO Second Opinions 

   Clapp, Christa; Alfsen, Knut H.; Lund, Harald Francke; Pillay, Kamleshan (CICERO Policy Note;2016:01, Policy Note, 2016)
   This policy note shares insights from CICERO's experience in producing over 60 second opinions. Insights on the environmental integrity of green bonds include: 1) Management that is aligned for climate risk can give greater ...
  • Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Note;2015:01, Policy note, 2015)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2015. Det fokuserer spesielt på betydning av forholdet mellom Norge og EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen Solberg la 6. februar 2015 ...
  • Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver 

   Lahn, Bård (CICERO Policy Note;2017:01, Policy note, 2017)
   Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er ...