Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRose, Lewrence E.
dc.contributor.authorAakre, Stine
dc.date.accessioned2015-06-15T11:36:31Z
dc.date.available2015-06-15T11:36:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0804-4562nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285028
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres hovedfunn fra en gjennomgang av kommunale klima- og energiplaner og fra en landsomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene. I henhold til den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging som ble vedtatt i 2009 skal kommunene i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp og sikre en mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. Gjennom retningslinjen er kommunene underlagt en form for statlig styring som innebærer en rekke planleggingsplikter, men disse er av en normativ karakter. Hvordan reagerer kommunene på et slikt normativt pålegg? Datainnsamlingen fra de to undersøkelsene tegner et bilde av kommuner som forsøker å opptre i tråd med intensjonene i planretningslinjen. De fleste kommuner har vedtatt en klima- og energiplan, og kommunene selv mener at deres planer inneholder ambisiøse mål og realistiske tiltak. Men det gjenstår viktige utfordringer. Det ble blant annet signalisert et behov for klarere retningslinjer og bistand. Resultatene fra de to undersøkelsene tyder på at mange av kommunene har tatt noen foreløpige skritt i retning av å gå foran i arbeidet med å realisere mindre utslipp av klimagasser og et mer klimavennlig mønster i energiproduksjon og -bruk, men at det gjenstår en del for å nå målet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2015:01
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectKommunal planleggingnb_NO
dc.subjectklima- og energiplaner.nb_NO
dc.titleKommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjenenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsi200nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsrådet/2200575nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

CC0 1.0 Universal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som CC0 1.0 Universal