Show simple item record

dc.contributor.authorKlemetsen, Marit Elisabeth
dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.contributor.authorRambech, Eric
dc.contributor.authorBorg, Alexander
dc.contributor.authorRomundstad, Reidun Marie
dc.contributor.authorKorsbakken, Jan Ivar
dc.contributor.authorVandenbussche, Valentin
dc.contributor.authorRaabe, Erlend Brenna
dc.contributor.authorFuglseth, Mie
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-01-27T08:41:57Z
dc.date.available2021-01-27T08:41:57Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724905
dc.description.abstractProgram for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet er finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning. Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans har vært den formelle oppdragsgiveren og kontaktpunkt. Oppdraget var å kartlegge status for og bruk av klimabudsjettene og gi konkrete anbefalinger til videreutvikling. En viktig del av prosjektet var dialog med byene selv. Rapporten gir anbefalinger innenfor følgende områder som er trukket ut som viktige for videreutviklingen av klimabudsjettarbeidet gjennom workshoper og intervjuer med kommunene: Integrering i ordinært budsjett, ansvarsfordeling og eierskap i ulike deler av kommuneorganisasjonen, forankring i hele kommuneorganisasjonen, behov knyttet til politisk og administrativ ledelse, transparens og etterprøvbarhet, behov for tidligere, mer korrekt og detaljert kommunefordelt klimagassregnskap, bruk av indikatorer, begrensinger knyttet til tiltaksmuligheter og behov for nasjonale føringer og verktøy, blant annet for framskrivning av utslipp. I tillegg gir rapporten innspill til hvordan kommunene kan ta hensyn til indirekte utslipp i klimaarbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Osloen_US
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2020:10
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOsloen_US
dc.subjectBergenen_US
dc.subjectTrondheimen_US
dc.subjectStavangeren_US
dc.subjectKristiansanden_US
dc.subjectKlimabudsjetten_US
dc.subjectForankringen_US
dc.subjectStyringsverktøyen_US
dc.subjectCO2en_US
dc.subjectKlimagasseren_US
dc.subjectDirekte og indirekte utslippen_US
dc.subjectReferansebaneen_US
dc.subjectFramskrivningeren_US
dc.subjectTiltaken_US
dc.subjectIndikatoreren_US
dc.titleUtvikling av klimabudsjettarbeideten_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.source.pagenumber92en_US
dc.identifier.cristin1880204
dc.relation.projectUtvikling av klimabudsjettarbeideten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal