Show simple item record

dc.contributor.authorAasen, Marianne
dc.contributor.authorKlemetsen, Marit Elisabeth
dc.contributor.authorReed, Eilif Ursin
dc.contributor.authorVatn, Arild
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-12-19T12:40:51Z
dc.date.available2019-12-19T12:40:51Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634149
dc.description.abstractDenne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi råd til beslutningstakere om virkemidler som kan støtte overgangen til lavutslippssamfunnet. Prosjektet har som et av flere mål å etablere en forskningsbasert tidsseriedatabase (CICEROs klimaundersøkelse) over nordmenns oppfatninger, holdninger, normer og adferd som er relevante for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Denne rapporten gir en oversikt over noen deskriptive resultater fra to spørreundersøkelser gjort i prosjektet. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2021, mens CICEROs klimaundersøkelse fortsetter. Mange av spørsmålene som er dekket, presenteres ikke her, men vies grundigere analyser i kommende publiseringer. Tallene som presenteres gir oss et bilde av hva nordmenn mener om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar. Et stort flertall av befolkningen mener klimaendringer skjer, at det har negative konsekvenser, og at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Majoriteten mener også at de selv har et ansvar for å kutte egne utslipp. Videre er det et stort flertall som anser at alle sektorer og aktører har et ansvar for at utslipp reduseres, og at ikke andre land må kutte i større grad enn Norge. Samtidig viser tallene langt fra noen entydig retning i hva befolkningen mener konkret bør gjøres for å redusere utslipp, både på individuelt nivå og når det gjelder politikk. Unge under 30 år skiller seg ut fra resten av befolkningen. De er mer klimabekymret, de har oppfatninger som i større grad stemmer med klimaforskningen, og de er mer positive til virkemidler og politikk for utslippskutt. Oppsummert peker tallene i retning av at det finnes et stort rom for lederskap, på alle nivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2019:20
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNordmennnb_NO
dc.subjectOppfatninger klimanb_NO
dc.subjectHoldninger klimapolitikknb_NO
dc.subjectNormernb_NO
dc.titleFolk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvarnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal