Show simple item record

dc.contributor.authorAlfsen, Knut H.nb_NO
dc.contributor.authorKolshus, Hans H.nb_NO
dc.contributor.authorTorvanger, Asbjørnnb_NO
dc.date.accessioned2014-03-17T14:29:58Z
dc.date.available2014-03-17T14:29:58Z
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier.issn0804-4562nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192052
dc.description.abstractKlimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på disse utslippene, og virkninger av klimaendringer. 2. Det er likevel sannsynlig at menneskeskapte utslipp av klimagasser, avskogning, o.l. vil føre til merkbare klimaendringer i tiden som kommer. Dette vil kunne merkes som økt hyppighet av ekstreme værsituasjoner. Dette ser ut il å være en større trussel enn en gradvis økning i temperaturer og nedbør. 3. Siden klimasystemet er stort og reagerer forholdsvis tregt på endringer i f.eks. klimagassutslipp, kan klimaproblemet bare løses ved langsiktige tiltak. 4. Klimaendringene kan ha en irreversibel karakter. I en slik situasjon med stor usikkerhet og potensielt store, langsiktige og irreversible konsekvenser av dagens handlinger, er en fornuftig kortsiktig strategi å sikre maksimal fleksibilitet framover. Dette kan gjøres ved å ’sette ned farten’ (dvs. redusere utslippene), og ved å unngå irreversible handlinger så langt råd. På lang sikt er utfordringen å utvikle et økonomisk forsvarlig alternativ til dagens fossil baserte energisystem som tillater karboneffektive teknologier å konkurrere prismessig med kull og ukonvensjonell olje og gass. Norge er i en spesiell situasjon i klimasammenheng siden vi er storeksportør av fossile brensler samtidig som vi liker å framstå som ansvarsbevisste i miljøsammenheng. Denne kombinasjonen tilsier at Norge kan komme til å pådra seg store kostnader og det er derfor viktig for Norge å kunne innfri miljømålsettinger, som for eksempel Kyotoprotokollen, til lavest mulig kostnad. Kostnadene kan reduseres ved å: 1. minimere tiltakskostnader i Norge, 2. arbeide for at den internasjonale kvoteprisen blir så lav som mulig, og 3. redusere bortfallet av petroleumsinntekter så mye som mulig. I denne rapporten beskriver vi kort jordas klimahistorie, drivkrefter bak klimaendringer og hvordan framtidsutsiktene ser ut. Videre gis det en gjennomgang av hva vi gjør for å begrense klimagassutslippene på den internasjonale såvel som den regionale arena i form av avtaler og utvikling av egnete virkemidler i klimapolitikken. Til slutt i rapporten prøver vi å peke på hvilke hovedutfordringer vi står overfor på kort og lang sikt, og hvilke prioriteringer vi bør gjøre i klimapolitikken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Reportnb_NO
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2000:05nb_NO
dc.titleKlimaendringer og klimapolitikknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record