• NORADAPT - Community Adaptation and Vulnerability in Norway 

      Oort, Bob van; Hovelsrud, Grete K.; Dannevig, Halvor; Rybråten, Stine (CICERO Report;2012:01, Research report, 2012)
      I NORADAPT har forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Vestlandsforsking, Østlandsforsking og Meteorologisk Institutt gjennom tett samarbeid med 8 utvalgte prosjektkommuner gjennomført en studie der målet var at ...