• Climate scenarios demystified. A climate scenario guide for investors 

   Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Peters, Glen (CICERO Report;2018:02, Research report, 2018-01-31)
  • Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 

   Arnslett, Astrid; Bjørnæs, Christian; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2018:09, Research report, 2018-08-14)
   Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken ...
  • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
   Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
  • Flood Risk for Investors. Are you prepared? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Reports;2018:05, Research report, 2018-05-04)
   The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case ...
  • Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors 

   Clapp, Christa; Lund, Harald Francke; Aamaas, Borgar; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2017:01, Research report, 2017)
   Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. ...
  • Virksomme klimabudskap 

   Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...