• Adaptation confusion? A longitudinal examination of the concept “climate change adaptation” in Norwegian municipal surveys. 

   Selseng, Torbjørn; Klemetsen, Marit Elisabeth; Rusdal, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   In recent decades there has been a surge in the scholarship on climate change adaptation (CCA) terminology, and diverging interpretations of the term have emerged. Given the crucial role of local governments in building ...
  • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

   Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
   Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
  • Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2020:05, Report, 2020-11)
   For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet ...
  • Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer? 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2019:09, Report, 2019-06)
   Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med ...
  • The impacts of the EU ETS on Norwegian plants’ environmental and economic performance 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Rosendahl, Knut Einar; Lund, Anja Jakobsen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper examines the impacts of the EU Emissions Trading System (ETS) on the environmental and economic performance of Norwegian plants. The ETS is regarded as the cornerstone climate policy in the EU and Norway, but ...
  • The impacts of the EU ETS on Norwegian plants’ environmental and economic performance 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Rosendahl, Knut Einar; Jakobsen, Anja Lund (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper examines the impacts of the EU Emissions Trading System (ETS) on the environmental and economic performance of Norwegian plants. The ETS is regarded as the cornerstone climate policy in the EU and Norway, but ...
  • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
   Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...