• EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge 

   Farstad, Fay Madeleine (CICERO Report;2022:09, Report, 2022-09)
   Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige ...
  • Explaining radical policy change: Norwegian climate policy and the ban on cultivating peatlands 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Grasbekk, Bård Sødal; Brudevoll, Kristiane; van Oort, Bob (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   For decades Norwegian climate policy has largely ignored the agricultural sector and focused on cost-effective emission reductions abroad. Yet in June 2020, Norway decided to ban the cultivation of peatlands to protect ...
  • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
   Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
  • Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Leiren, Merethe Dotterud; Wettestad, Jørgen; Gulbrandsen, Lars H.; Sørgaard, Gunnhild; Øistad, Knut; Fridstrøm, Lasse; Knapskog, Marianne; Priya Uteng, Tanu (CICERO Report;2021:07, Report, 2021-12)
   Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for ...