• An International Regulatory Framework for Risk Governance of Carbon Capture and Storage 

   Vajjhala, Shalini; Gode, Jenny; Torvanger, Asbjørn (CICERO Policy Note;2007:01, Policy note, 2007)
   CO2 capture and storage (CCS) in geological structures and its possible risks have been topics of extensive study in recent years. In contrast, the legal and regulatory structures necessary to support widespread capture ...
  • Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Note;2015:01, Policy note, 2015)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2015. Det fokuserer spesielt på betydning av forholdet mellom Norge og EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen Solberg la 6. februar 2015 ...
  • Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver 

   Lahn, Bård (CICERO Policy Note;2017:01, Policy note, 2017)
   Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er ...