• Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker 

      Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2021:05, Report, 2021)
      CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene omfatter ...