• Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene 

      Rose, Lewrence E.; Aakre, Stine (CICERO Report;2015:01, Research report, 2015)
      I denne rapporten presenteres hovedfunn fra en gjennomgang av kommunale klima- og energiplaner og fra en landsomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene. I henhold til den statlige planretningslinjen ...