• Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt 

      Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje Koren (CICERO Report;2021:01, Report, 2021-01)
      CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer ...