Now showing items 1100-1119 of 1168

  • Vacse 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2021:014, Report, 2021-09-21)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Varbergs Sparebank 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-08-30)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Vasakronan 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:022, Report, 2018-09-04)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Vattenfall 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-05-30)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Västra Götalandsregionen (VGR) 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:008, Report, 2017-06-30)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • Veas 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-18)
   Category: Second Opinion, Sector: Water and Wastewater, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim 

   Børke, Ragnhild; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne; Dæhlin, Emil (Report, 2022-12)
   CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet et veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim fram mot 2030. Veikartet inneholder en referansebane for klimagassutslippene og beregninger ...
  • Vellinge Municipality  

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:015, Report, 2017-10-25)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Verdien av klimatiltak 

   Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1996:01, Research report, 1996)
   The study surveys the literature on the economic costs of climate policy in different countries and world wide. Studies of costs to achieve national targets on emissions are partly based on bottom-up approaches, where ...
  • Very strong atmospheric methane growth in the four years 2014‐2017: Implications for the Paris Agreement 

   Nisbet, E. G.; Manning, M. R.; Dlugokencky, E. J.; Fisher, R. E.; Lowry, D.; Michel, S. E.; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Allen, G.; Bousquet, P.; Brownlow, R.; Cain, M.; France, J. L.; Hermansen, Ove; Hossaini, R.; Jones, A. E.; Levin, I.; Manning, A. C.; Myhre, Gunnar; Pyle, J. A.; Vaughn, B.; Warwick, N. J.; White, James W. C. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • VGP 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-03-28)
   Category: Report Review, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • VGP Group 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:048, Report, 2019-11-06)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • VGP Reporting Review (2023) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-03-15)
   Category: Reporting Review, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivinger 

   Skjeflo, Sofie Waage; Ytreberg, Nora (CICERO Report;2023:03, Report, 2023-04)
   CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima gjennomført en kartlegging av metoder for utslippsframskrivinger i andre land. Formålet med kartleggingen er å få innsikt i ulike ...
  • Virkemidler for klimatiltak i jordbruket i andre land 

   van Oort, Bob; Skagen, Katrine (CICERO Report;2023:01, Report, 2023-01)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet analyseres nasjonale virkemidler som støtter klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark; Sverige; Finland; Nederland; Østerrike; Sveits. ...
  • Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;1999:02, Working paper, 1999)
   Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i ...
  • Virkninger av klimaendringer i Norge 

   Sygna, Linda; O'Brien, Karen (CICERO Report;2001:01, Research report, 2001)
   Denne rapporten oppsummerer et seminar arrangert av CICERO Senter for klimaforskning om ”Virkninger av klimaendringer”. Seminaret fant sted på Håndverkeren i Oslo, 30.- 31. oktober 2000. Bakgrunnen for seminaret er et ...
  • Virksomme klimabudskap 

   Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...
  • Visjoner av lavkarbon Norge 

   Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Reports;2016:09, Research report, 2016)
   Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...
  • A void in Central Asia research: climate change 

   Vakulchuk, Roman; Daloz, Anne Sophie; Øverland, Indra; Sagbakken, Haakon Fossum; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article assesses the extent to which the academic community engaged with climate change in Central Asia between 1991 and 2021. The article finds that climate change has been neglected in the field of Central Asia area ...