Now showing items 940-959 of 987

  • Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune 

   Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2022:02, Report, 2022-02)
   CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd ein utrekningsmodell og eit sett med framskrivingar for klimagassutslepp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingane omfattar ein ...
  • Utslipp til luft fra oljeindustrien: Tiltak, kostnader og virkemidler 

   Dragsund, Egil; Aunan, Kristin; Godal, Odd; Haugom, Gerd Petra; Holtsmark, Bjart (CICERO Report;1999:02, Research report, 1999)
   Denne rapporten beskriver utviklingen i forurensende utslipp til luft fra oljeindustrien i Norge sammenlignet bidraget fra andre sektorer. Viktige tiltak som har bidratt til en reduksjon i utslippene per produsert enhet ...
  • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
   Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...
  • Utviklingen av naturulykker som følge av klimaendringer: Utredning på oppdrag fra Statens Landbruksforvaltning 

   Førland, Eirik J.; Amundsen, Helene; Hovelsrud, Grete K. (CICERO Report;2007:03, Research report, 2007)
  • Varieties of approaches to constructing physical climate storylines: A review 

   Baldissera Pacchetti, Marina; Coulter, Liese; Dessai, Suraje; Shepherd, Theodore G.; Sillmann, Jana; Van Den Hurk, Bart (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The physical climate storyline (PCS) approach is increasingly recognized by the physical climate research community as a tool to produce and communicate decision-relevant climate risk information. While PCS is generally ...
  • Vasakronan 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:022, Report, 2018-09-04)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Västra Götalandsregionen (VGR) 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:008, Report, 2017-06-30)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • Veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim 

   Børke, Ragnhild; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne; Dæhlin, Emil (CICERO Report;2022:11, Report, 2022-12)
   CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet et veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim fram mot 2030. Veikartet inneholder en referansebane for klimagassutslippene og beregninger ...
  • Vellinge Municipality  

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:015, Report, 2017-10-25)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Verdien av klimatiltak 

   Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1996:01, Research report, 1996)
   The study surveys the literature on the economic costs of climate policy in different countries and world wide. Studies of costs to achieve national targets on emissions are partly based on bottom-up approaches, where ...
  • Very strong atmospheric methane growth in the four years 2014‐2017: Implications for the Paris Agreement 

   Nisbet, E. G.; Manning, M. R.; Dlugokencky, E. J.; Fisher, R. E.; Lowry, D.; Michel, S. E.; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Allen, G.; Bousquet, P.; Brownlow, R.; Cain, M.; France, J. L.; Hermansen, Ove; Hossaini, R.; Jones, A. E.; Levin, I.; Manning, A. C.; Myhre, Gunnar; Pyle, J. A.; Vaughn, B.; Warwick, N. J.; White, James W. C. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivinger 

   Skjeflo, Sofie Waage; Ytreberg, Nora (CICERO Report;2023:03, Report, 2023-04)
   CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima gjennomført en kartlegging av metoder for utslippsframskrivinger i andre land. Formålet med kartleggingen er å få innsikt i ulike ...
  • Virkemidler for klimatiltak i jordbruket i andre land 

   van Oort, Bob; Skagen, Katrine (CICERO Report;2023:01, Report, 2023-01)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet analyseres nasjonale virkemidler som støtter klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark; Sverige; Finland; Nederland; Østerrike; Sveits. ...
  • Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;1999:02, Working paper, 1999)
   Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i ...
  • Virkninger av klimaendringer i Norge 

   Sygna, Linda; O'Brien, Karen (CICERO Report;2001:01, Research report, 2001)
   Denne rapporten oppsummerer et seminar arrangert av CICERO Senter for klimaforskning om ”Virkninger av klimaendringer”. Seminaret fant sted på Håndverkeren i Oslo, 30.- 31. oktober 2000. Bakgrunnen for seminaret er et ...
  • Virksomme klimabudskap 

   Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...
  • Visjoner av lavkarbon Norge 

   Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Report;2016:09, Research report, 2016)
   Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...
  • A void in Central Asia research: climate change 

   Vakulchuk, Roman; Daloz, Anne Sophie; Øverland, Indra; Sagbakken, Haakon Fossum; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article assesses the extent to which the academic community engaged with climate change in Central Asia between 1991 and 2021. The article finds that climate change has been neglected in the field of Central Asia area ...
  • Vulnerability to climate stress - local and regional perspectives 

   Eriksen, Siri E H; Owuor, B.; Nyukuri, Elvin; Orindi, Victor (CICERO Report;2006:01, Research report, 2006)
   This report presents the proceedings of two related workshops, taking place in January/February 2005, that presented findings of the project ”Adaptation as a livelihood struggle: conflict and vulnerability among dryland ...
  • Vurderinger av norsk klimapolitikk - En syntese av fire internasjonale rapporter 

   Alfsen, Knut H.; Bjørnæs, Christian; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2011:02, Research report, 2011)