Now showing items 696-715 of 1127

  • New Energy Investments (NEI) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-11-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Nexam chemical 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-02-21)
   Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Nivika 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:032, Report, 2020-09-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • NKT 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-22)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Nobina 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:003, Report, 2019-01-24)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Noen Sentrale konklusjoner i andre hovedrapport fra FNs klimapanel (IPPC 1995) 

   Fuglestvedt, Jan S.; Murvoll, Mariann (CICERO Policy Note;1996:02, Working paper, 1996)
  • NORADAPT - Community Adaptation and Vulnerability in Norway 

   Oort, Bob van; Hovelsrud, Grete K.; Dannevig, Halvor; Rybråten, Stine (CICERO Report;2012:01, Research report, 2012)
   I NORADAPT har forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Vestlandsforsking, Østlandsforsking og Meteorologisk Institutt gjennom tett samarbeid med 8 utvalgte prosjektkommuner gjennomført en studie der målet var at ...
  • Nordic Investment Bank (NIB) 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:029, Report, 2018-12-04)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Dark Green
  • Nordmenn og deling: Deskriptive resultater fra spørreundersøkelse i prosjektet ShareOn 

   Aasen, Marianne (CICERO Report;2019:14, Report, 2019-10)
   Prosjektet ShareOn er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idédrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet belyser deling som strategi i omstillingen til ...
  • Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet 

   Christensen, Lina (CICERO Report;2017:04, Report, 2017)
   Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge ...
  • NorgesGruppen 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2019:002, Report, 2019-01-23)
   Category: Second Opinion, Sector: Wholesale, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Norrköping kommun 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2016:001, Report, 2016-04-26)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Norsk gjennomføring av Klimakonvensjonen 

   Ringius, Lasse; Bang, Guri (CICERO Working Paper;1997:03, Working paper, 1997)
   Klimakonvensjonen har i tiden etter 1992 utviklet seg til å bli ett av de mest betydningsfulle resultater fra Rio-møtet. I juni 1996 hadde 159 land underskrevet Klimakonvensjonen, noe som i seg selv indikerer dens betydning. ...
  • Norsk Hydro 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-07-18)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Note;2015:01, Policy note, 2015)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2015. Det fokuserer spesielt på betydning av forholdet mellom Norge og EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen Solberg la 6. februar 2015 ...
  • Norsk klimapolitisk debatt etter klimaforliket 

   Gullberg, Anne Therese (CICERO Working Paper;2009:03, Working paper, 2009)
  • Norske Tog 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:051, Report, 2019-11-22)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Norway’s role in supporting green growth in developing countries 

   Torvanger, Asbjørn; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2016:03, Others, 2016)
   This report discusses green growth in developing countries, and Norway's role supporting such a green development strategy. After defining green growth in the context of developing countries, the report discusses indicators ...
  • Norwegian Climate Policies 1990-2010: Principles, Policy Instruments and Political Economy Aspects 

   Moe, Thorvald (CICERO Policy Note;2010:03, Working paper, 2010)
   Norwegian climate policies with a focus on the mitigation of Green House Gas (GHG) emissions over the last twenty years, the period of the existence of CICERO, is critically reviewed and analysed in this policy paper. Best ...
  • Norwegian mayoral awareness of and attitudes towards climate change 

   Orderud, Geir; Kelman, Ilan (Peer reviewed; Journal article, 2011)
   The willingness of local politicians to implement measures for curbing greenhouse gas emissions and to adapt to emerging conditions is essential for successful climate change policies. This article reports findings from a ...