Now showing items 21-28 of 28

  • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019 

   Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2019:08, Report, 2019-06)
   Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ...
  • Regional temperature change potentials for short-lived climate forcers based on radiative forcing from multiple models 

   Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje Koren; Fuglestvedt, Jan S.; Shine, Keith P.; Collins, William J (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We calculate the absolute regional temperature change potential (ARTP) of various short-lived climate forcers (SLCFs) based on detailed radiative forcing (RF) calculations from four different models. The temperature response ...
  • Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors 

   Clapp, Christa; Lund, Harald Francke; Aamaas, Borgar; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2017:01, Research report, 2017)
   Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. ...
  • The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions 

   Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Myhre, Gunnar; Samset, Bjørn Hallvard; Stjern, Camilla Weum; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:08, Research report, 2018-06-20)
   In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. ...
  • The regional temperature implications of strong air quality measures 

   Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje Koren; Samset, Bjørn Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune 

   Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2022:02, Report, 2022-02)
   CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd ein utrekningsmodell og eit sett med framskrivingar for klimagassutslepp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingane omfattar ein ...
  • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
   Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...
  • What relevant information do the integrated assessment models and scenarios from the 1.5 °C special report provide for Norway? 

   Aamaas, Borgar; Peters, Glen; Wei, Taoyuan; Korsbakken, Jan Ivar (CICERO Report;2019:18, Report, 2019-12)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) has requested a report to “get more detailed and nationally policy relevant information about the IAM-scenarios assessed in the Intergovernmental Panel on Climate Change ...