Now showing items 113-132 of 1169

  • Bluefield Sole ITA 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-03-18)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Boliden 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-05-25)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Bonnier Fastigheter 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-04-22)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Bpifrance 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-02-02)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Dark Green
  • Brage Finans 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:003, Report, 2020-01-16)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Dark Green
  • Broadening the climate regime: Design and feasibility of multi-stage climate agreements 

   Torvanger, Asbjørn; Bang, Guri; Kolshus, Hans H.; Vevatne, Jonas (CICERO Report;2005:02, Research report, 2005)
   To meet a climate target like maximum 2 ºC temperature increase by 2100, participation in efforts to reduce emissions of greenhouse gases must be broader than that in the Kyoto Protocol. It will also require emission ...
  • Bruce Power 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-07-16)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Bruk av delte og selvkjørende kjøretøy i norske boligområder: hva synes innbyggerne? 

   Julsrud, Tom Erik; Kallbekken, Steffen (CICERO Policy note;2021:01, Report, 2021)
  • Bulk Infrastructure Group 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-06-09)
   Category: Second Opinion, Information and communication technology (ICT): Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Burden differentiation of greenhouse gas abatement: Criteria for evaluation and development of burden-sharing rules 

   Torvanger, Asbjørn; Ringius, Lasse (CICERO Working Paper;2000:01, Working paper, 2000)
   This article discusses nine criteria for evaluation of potential Burden Sharing Rules (BSRs) in climate policy agreements. Three of the criteria reflect fairness principles while six of them are operational requirements. ...
  • Burden differentiation of greenhouse gas abatement: Fairness principles and proposals 

   Ringius, Lasse; Torvanger, Asbjørn; Underdal, Arild (CICERO Working Paper;1999:13, Working paper, 1999)
   This report is the second working paper of the joint CICERO (Center for International Climate and Environmental Research, Oslo) and ECN (Netherlands Energy Research Foundation) project ‘Rules for Burden Differentiation of ...
  • Burden differentiation: GHG emissions, undercurrents and mitigation costs 

   Ybema, J.R.; Battjes, J.J.; Jansen, J.C.; Ormel, F.T. (CICERO Working Paper;1999:14, Working paper, 1999)
  • Business as UNusual: the implications of fossil divestment and green bonds for financial flows, economic growth and energy market 

   Glomsrød, Solveig; Wei, Taoyuan (CICERO Working Paper;2016:01, Working paper, 2016)
   Green bonds and fossil divestment has emerged as a bottom-up approach to climate action within the business community. Recent pledges by large banks and institutional investors have reached levels that have the potential ...
  • Business Models for Negative Emissions From Waste-to-Energy Plants 

   Torvanger, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Negative emissions of carbon dioxide will likely be needed to meet the <2°C warming above the pre-industrial level goal of the Paris Agreement. A major technology option is combining Biomass Energy with Carbon Capture and ...
  • BVOC-aerosol-climate feedbacks investigated using NorESM 

   Sporre, Moa Kristina; Blichner, Sara Marie; Karset, Inger Helene H.; Makkonen, Risto; Berntsen, Terje Koren (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Both higher temperatures and increased CO2 con centrations are (separately) expected to increase the emis sions of biogenic volatile organic compounds (BVOCs). This has been proposed to initiate negative climate feedback ...
  • Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

   Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
   Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
  • Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter 

   Julsrud, Tom Erik (CICERO Policy Note;2021:01, Working paper, 2020)
   Denne studien er del av prosjektet UPSCALE, der formålet er å undersøke mulighetene for å øke omfanget av bærekraftig utlån og deling med utgangspunkt i lokale biblioteker. For å få vite mer om bruk av eksisterende dele- ...
  • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

   Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
   Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
  • CA Fastigheter 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-06-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Cadeler 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-10-28)
   Category: Second Opinion, Sector: Transport, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green