• Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;1999:02, Working paper, 1999)
   Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i ...
  • Virkninger av klimaendringer i Norge 

   Sygna, Linda; O'Brien, Karen (CICERO Report;2001:01, Research report, 2001)
   Denne rapporten oppsummerer et seminar arrangert av CICERO Senter for klimaforskning om ”Virkninger av klimaendringer”. Seminaret fant sted på Håndverkeren i Oslo, 30.- 31. oktober 2000. Bakgrunnen for seminaret er et ...
  • Virksomme klimabudskap 

   Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...
  • Visjoner av lavkarbon Norge 

   Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Reports;2016:09, Research report, 2016)
   Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...
  • A void in Central Asia research: climate change 

   Vakulchuk, Roman; Daloz, Anne Sophie; Øverland, Indra; Sagbakken, Haakon Fossum; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article assesses the extent to which the academic community engaged with climate change in Central Asia between 1991 and 2021. The article finds that climate change has been neglected in the field of Central Asia area ...
  • Volvo Cars 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:036, Report, 2020-09-22)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Volvo Group 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:043, Report, 2020-10-30)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • VolvoFinans 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:015, Report, 2019-06-05)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Volvofinans Bank 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 6-09-20)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Vulnerability to climate stress - local and regional perspectives 

   Eriksen, Siri E H; Owuor, B.; Nyukuri, Elvin; Orindi, Victor (CICERO Report;2006:01, Research report, 2006)
   This report presents the proceedings of two related workshops, taking place in January/February 2005, that presented findings of the project ”Adaptation as a livelihood struggle: conflict and vulnerability among dryland ...
  • Vurderinger av norsk klimapolitikk - En syntese av fire internasjonale rapporter 

   Alfsen, Knut H.; Bjørnæs, Christian; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2011:02, Research report, 2011)
  • Wallenius Wilhelmsen 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-02-02)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Wallenstam 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:008, Report, 2019-04-05)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Warehouses De Pauw Comm VA (WDP) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-03-28)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Wave transition in household energy use 

   Zhang, Rui; Wei, Taoyuan; Sun, Jie; Shi, Qinghua (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The energy ladder model and energy stacking model have been proposed in the literature to describe the relations between income growth and transition of energy consumed by households. Both models are largely descriptive ...
  • Wästbygg 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-06-04)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Wästbygg Gruppen 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-05-05)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Wästbygg Gruppen 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-04-11)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Wealth, Welfare and Sustainable Growth and Development: Challenges of Economic- and Fiscal Policies in Resource-Producing Countries 

   Moe, Thorvald (CICERO Policy Note;2011:01, Working paper, 2011)
   This Policy Note discuses, based on modern development theory and wealth accounting, challenges for economic- and fiscal policies in resource-producing countries defined as countries - both developed and developing low ...
  • Wealth-dependent and interdependent strategies in the Saami reindeer husbandry, Norway 

   Næss, Marius Warg; Bårdsen, Bård-Jørgen; Tveraa, Torkild (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   It has been argued that decisions in relation to choosing strategies to a large degree depend on an organism's state. For nomadic pastoralists, wealth is an important state variable since it has been argued that differences ...