Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • City of Lodz 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-10)
  Category: Second Opinion, Sector: Municipality, Issuer type: Local government, Shading: Medium Green
 • Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge 

  Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Leiren, Merethe Dotterud; Wettestad, Jørgen; Gulbrandsen, Lars H.; Sørgaard, Gunnhild; Øistad, Knut; Fridstrøm, Lasse; Knapskog, Marianne; Priya Uteng, Tanu (CICERO Report;2021:07, Report, 2021-12)
  Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for ...
 • K-Fastigheter 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-19)
  Category: Second Opinion, Sector: Real estate, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
 • Acrinova 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-23)
  Category: Second Opinion, Sector: Real estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Bruce Power 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-07-16)
  Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green

Vis flere