Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Helgeland Kraft 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-06-18)
  Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
 • Sintef Sustainability Accelerator Fund 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-11)
  Category: Second Opinion, Sector: R&D, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
 • City of Gothenburg 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-14)
  Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
 • Klimakurv s. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 

  Hidle, Charlotte (CICERO Report;2022:10, Report, 2022-09)
  Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest ...
 • Electrolux 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-16)
  Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green

Vis flere